Pomoc k programej SeaMonkey

Zo bych zhonił, kelko ludźi zeserbšćene programy wužiwa a čehodla a kotre dalše přełožki so přeja, přošu was, zo byšće mały naprašnik wupjelnili.

Pomoc w SeaMonkey

W SeaMonkey je, kaž w kóždym dobrym programje, pomoc wobsahowana. Tekst pomocy je dotal bohužel jenož zdźěla zeserbšćeny. K stronam pomocy dóstanjeće so přez poskitk Pomoc-->Wobsah abo tłóčće prosće tastu F1.

Webstrony

Su wšelake webstrony, hdźež móžeće pomoc za SeaMonkey namakać, na př.

Forumy

Jako forumy njech su tu mjenowane:

Diskusijne skupiny

Móžeće na př. slědowace diskusijne skupiny wužiwać:

  • de.comm.software.mozilla.browser (wšo k wobhladowakej)
  • de.comm.software.mozilla.mailnews (wšo ke komponenće za póst a diskusijne skupiny)
  • de.comm.software.mozilla.misc (powšitkowne temy)
  • mozilla.support.seamonkey (podpěra, jendźelsce)
Za tych ludźi, kotřiž so za wuwiće programoweje suity SeaMonkey zajimuja, potajkim na př. za tak mjenowane "nócne" wersije (jendźelsce: nightly builds) je hišće:
  • de.comm.software.mozilla.nightly-builds

IRC bjesada

  • Na kanalu #seamonkey na serwerje irc.mozilla.org dźe wšo wo program SeaMonkey (jendźelsce)